Termeni si conditii

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform REGULAMENTULUI (UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) S.C. PP Privatproperty S.R.L, se obliga sa administreze în condiţii de siguranţă şi doar pentru scopuri specificate in prealabil, orice date personale pe care dumneavoastră ni le furnizaţi, in calitate de client al societatii S.C. PP Privatproperty S.R.L, prin completarea urmatoarelor campuri: datele personale conform cartii de identitate (nume, prenume, CNP, resedinta), numar de telefon, adresa de e-mail.

Scopul colectării acestor date este acela de a informa utilizatorii si cumparatorii privind situatia contului lor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date, insa refuzul dumneavoastră va atrage dupa sine imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mentionate mai sus.

Durata stocarii datelor cu caracter personal, este doar pe perioada in care contul utilizatorilor este activ.

Conform REGULAMENTULUI (UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare si acces – adica persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare ale datelor cu caracter personal si, de asemenea, aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra daca vom prelucra sau nu datele dumneavoastra. In cazul in care o vom face, va oferim acces la aceste date precum si informatii despre modul in care acestea vor fi prelucrate;

- dreptul la portabilitate – adica puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat; de asemenea, acestea pot fi transmise direct altui operator;

- dreptul la opozitie – se refera la dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori unui interes legitim al nostru;

- dreptul de rectificare – face referire la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – aceasta inseamna ca utilizatorii pot solicita stergerea datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii – este exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este facuta in conditii ilegale, dar nu se doreste stergerea completa a datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care SC PP Privatproperty S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

- dreptul de a va adresa justitiei.

Toate aceste drepturi le puteti solicita prin intermediul unui e-mail la office@privateimobiliare.ro                                 

Nu in ultimul rand, S.C. PP Privatproperty S.R.L. aplica toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

proprietatile lunii

proprietatile lunii

SOCIAL MEDIA

Urmareste-ne pe retelele sociale pentru a afla mereu primul despre oferte noi, oportunitati, noutati, preturi si statistici din domeniul imobiliar.

Recenzii